Evaluari ANEVAR Bacau

Valoarea impozabila pentru cladiri 2024.
Evaluarea pentru impozitare conform noului Cod Fiscal

Evaluarea cladirilor pentru impozitare 2019

Ce trebuie sa stii despre Evaluarea pentru impozitare a cladirilor in 2024

Impozitarea cladirilor detinute de PERSOANE FIZICE si PERSOANE JURIDICE

In contextul in care sistemul de impozitare aplicabil proprietatilor a fost modificat major din ianuarie 2016, impozitul se calculeaza in functie de destinatia imobilului.

Atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice trebuie să depună un raport de evaluare făcut de un evaluator autorizat care să stabilească valoarea impozabilă a clădirilor, și nu valoarea de piață sau valoarea justă.

Conform standardelor de evaluare în vigoare toate rapoartele de evaluare trebuie să includă recipisa BIF – respectiv dovada înregistrării acestora în baza de date fiscale a autorității care gestionează activitatea și profesia de evaluator (ANEVAR).

Aspecte importante in Evaluarea pentru impozitare a cladirilor detinute de persoane fizice si juridice in 2024

 • Conform noului Cod fiscal, impozitul pe clădiri se stabilește în funcție de proprietar si destinația cladirii: cladiri Rezidentiale( de locuit), cladiri Nerezidentiale (utilizat ca sediu/punct de lucru) sau Mixte (o parte rezidential si o parte nerezidential). 
 • Cotele de impozit sunt între 0,08%-0,2% pentru clădirile rezidențiale și între 0,2-1,3% pentru cele nerezidențiale. 
 • Toate persoanele juridice care au realizat și depus un raport de evaluare la începutul anului 2019 ( valoare impozabila la 31 decembrie 2018) trebuie, conform Codului Fiscal, să depună la începutul anului 2024 un raport de evaluare actualizat pentru a evita achitarea unui impozit crescut la 5%. Codul fiscal prevede ca persoanele juridice si persoanele fizice trebuie sa actualizeze valoare de impozitare o data la 5 ani.
 • Valoarea impozabilă a clădirilor nerezidențiale apartinand persoanelor fizice/juridice si a cladirilor rezidentiale apartinand persoanelor juridice va rezulta dintr-un raport de evaluare, realizat de catre se realizează numai de către evaluatori autorizați înregistrați in Tabloul Oficial (anevar.ro) care trebuie să utilizeze parafa valabilă 2024.
 • Evaluatorii autorizați au obligația să înregistreze rapoartele de evaluare în BIF, recipisa BIF fiind pusa la dispozitia beneficiarului de catre evaluator impreuna cu raportul de evaluare ce vor fi depuse la UAT in vederea stabilirii impozitului pe 2024. 
 • Pentru persoanele juridice, rezultatele evaluarii nu se înregistrează in situațiile financiare
 • Termenul limită de depunere de catre contribuabil a rapoartelor de evaluare este pana la data primei transe a impozitului - 31 martie 2024
 • Data evaluarii este 31 decembrie 2023, iar rapoartele de evaluare trebuie sa fie realizate intre 1 ianuarie si 31 martie 2024.
 • Rapoartele de evaluare se efectuează conform Standarului GEV 500 – Determinarea Valorii impozabile a cladirilor 
 • Se emite câte un raport de evaluare pentru fiecare UAT indiferent de numărul de clădiri aflate în proprietatea contribuabilului

Potrivit art 461 din codul fiscal (2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

ACTE NECESARE EVALUARII

Pentru realizarea raportului de evaluare avem nevoie de urmatoarele documente (copii):

 • act de proprietate;
 • releveu cadastral, plan de arhitectura sau schita constructiei; 
 • carte de identitate sau pasaport pentru contribuabili persoane fizice sau certificat de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) pentru persoane juridice.
 • contract de inchiriere sau comodat daca spatial este ocupat de chirias; 
  Suplimentar, daca exista, se pot solicita urmatoarele documente (copii): - incheiere de intabulare; - extras de Carte Funciara; - autorizatie de construire; - proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
 • In termen de max. 24 ore de la primirea comenzii, vom efectua inspectia proprietatii, iar in termen de max. 72 ore de la momentul inspectiei si primirea actelor necesare evaluarii, raportul de evaluare va fi predat clientului sau destinatarului raportului de evaluare.

PREZENTARE EVALUATOR

 • Expert Evaluator autorizat – Dragoi Emilia-Maria.
 • Evaluator EPI ( evaluarea proprietatilor imobiliare ), în baza Certificatului de absolvire nr. 7418 / 15.06.2009 eliberat de ANEVAR, legitimaţie nr. 12240, membru titular ANEVAR din 2012.
 • Asigurare profesionala de raspundere civila nr.21924 emisa de Allianz-Tiriac Asigurari SA
 • absolventa 2015 a cursului de calificare in profesia "Agent imobiliar”, cod COR 3413.3.1, autorizat de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • absolventa 2009 a cursului de calificare in profesia "Administrator imobile - property manager”, cod COR 5121.2.3, autorizat de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • Studii universitare:  Universitatea “Vasile Alecsandri” – Facultatea de Stiinte Economice Bacau- specializarea Marketing – promotie 2004
 • Realizam rapoarte de evaluare pentru stabilirea valorii de impozitare conform noului cod fiscal, pentru proprietatile imobiliare situate in raza judetului BACAU, dar si in alte localitati din tara.

TARIFE ORIENTATIVE*:

*Onorariul va fi stabilit în funcție de complexitatea lucrării dar fără nici o legătură cu valoarea ce urmează a fi estimată.

Tarifele orientative afisate nu contin T.VA.

 • Apartament in bloc locuinte/vila: 450-500 RON
 • Spatii comerciale la parter bloc:700 - 900 RON
 • Vile / Case inclusiv teren aferent:750 - 1.000 RON
 • Terenuri ( pana la 1.000 mp ): 500 – 700 RON
 • Terenuri ( 1.000 mp - 5.000 mp ): 850 – 1.000 RON 
 • Terenuri (> 5.000 mp si extravilan ):  > 1.200 RON
 • Cladiri comerciale ( si terenul aferent ) – cladiri de birouri, cladiri de birouri& comerciale, hoteluri , centre comerciale, cladiri industriale, ferme,depozite: min 1.500 RON* 

CUM PROCEDAM?

 • Poti solicita un raport de evaluare direct la numarul de telefon 0757.066.066, sau transmite cererea ta la e-mail: emilia.dragoi@gmail.com  sau completand formularul de mai jos:
 • Vă vom contacta în cel mai scurt timp pentru pașii urmatori.

Formular cerere de evaluare

valoare de impozitare 2019, evaluare cladiri impozitare, evaluare cladirilor 2019, valoare impozabila 2019, evaluare impozitare, valoare de impozitare 2018, evaluator anevar, evaluator anevar, evaluatori anevar, model raport evaluare pentru impozitare, reevaluare cladiri persoane juridice 2019, termen depunere raport reevaluare cladiri 2018, reevaluare cladiri 3 ani, evaluarea cladirilor pentru impozitare 2018, raport evaluare cladire, gev 500, raport evaluare pentru impozitare 2018

 

* limita de upload de 1MB pe fisier
* limita de upload de 1MB pe fisier
* limita de upload de 1MB pe fisier