Impozitul pe cladiri in 2019 Persoane Juridice - Cand il platesti si ce alte obligatii mai ai

Emirra 28.11.2018

Ce trebuie sa stii despre Evaluarea pentru impozitare a cladirilor in 2019

Impozitarea cladirilor detinute de persoane juridice

In cele ce urmeaza ma voi axa pe impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, in contextul in care sistemul de impozitare aplicabil proprietatilor a fost modificat major din ianuarie 2016, iar impozitul se calculeaza in functie de destinatia imobilului.

Persoanele juridice trebuie să depună un raport de evaluare făcut de un evaluator autorizat care să stabilească valoarea impozabilă a clădirilor, și nu valoarea de piață sau valoarea justă.


Toate persoanele juridice care au realizat și depus un raport de evaluare la începutul anului 2016 trebuie, conform Codului Fiscal, să depună la începutul anului 2019 un raport de evaluare actualizat pentru a evita achitarea unui impozit crescut la 5%.
Codul fiscal prevede ca persoanele juridice trebuie sa actualizeze valoare de impozitare o data la 3 ani.


Conform standardelor de evaluare în vigoare toate rapoartele de evaluare trebuie să includă recipisa BIF – respectiv dovada înregistrării acestora în baza de date fiscale a autorității care gestionează activitatea și profesia de evaluator (ANEVAR).

 

Aspecte importante in Evaluarea pentru impozitare a cladirilor detinute de persoane juridice in 2019

Valoarea impozabilă a clădirilor apartinand persoanelor juridice va rezulta dintr-un raport de evaluare, realizat de catre se realizează numai de către evaluatori autorizați înregistrați in Tabloul Oficial (anevar.ro) care trebuie să utilizeze parafa valabilă 2019.

Evaluatorii autorizați au obligația să înregistreze rapoartele de evaluare în BIF, recipisa BIF fiind pusa la dispozitia beneficiarului de catre evaluator impreuna cu raportul de evaluare ce vor fi depuse la UAT in vederea stabilirii impozitului pe 2019.

• Pentru persoanele juridice, rezultatele evaluarii nu se înregistrează in situațiile financiare

Termenul limită de depunere de catre contribuabil (persoane juridice) a rapoartelor de evaluare este pana la data primei transe a impozitului - 31 martie 2019

Data evaluarii este 31 decembrie 2018, iar rapoartele de evaluare trebuie sa fie realizate intre 1 ianuarie si 31 martie 2019. • Rapoartele de evaluare se efectuează conform Standarului GEV 500 – Determinarea Valorii impozabile a cladirilor

• Se emite câte un raport de evaluare pentru fiecare UAT indiferent de numărul de clădiri aflate în proprietatea contribuabilului

"Potrivit art 461 din codul fiscal (2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor."


ACTE NECESARE EVALUARII PENTRU IMPOZITARE

Pentru realizarea raportului de evaluare avem nevoie de urmatoarele documente (copii):

• act de proprietate;
• releveu cadastral, plan de arhitectura sau schita constructiei;
• certificat de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) pentru persoane juridice.
• contract de inchiriere sau comodat daca spatial este ocupat de chirias;
Suplimentar, daca exista, se pot solicita urmatoarele documente (copii):
- incheiere de intabulare; - extras de Carte Funciara; - autorizatie de construire; - proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
• In termen de max. 24 ore de la primirea comenzii, vom efectua inspectia proprietatii, iar in termen de max. 72 ore de la momentul inspectiei si primirea actelor necesare evaluarii, raportul de evaluare va fi predat clientului sau destinatarului raportului de evaluare.

PREZENTARE EVALUATOR

• Expert Evaluator autorizat – Dragoi Emilia-Maria.
• Evaluator EPI ( evaluarea proprietatilor imobiliare ), în baza Certificatului de absolvire nr. 7418 / 15.06.2009 eliberat de ANEVAR, legitimaţie nr. 12240, membru titular ANEVAR din 2012.
• Asigurare profesionala de raspundere civila nr.21924 emisa de Allianz-Tiriac Asigurari SA – valabil 2018
• absolventa 2015 a cursului de calificare in profesia "Agent imobiliar”, cod COR 3413.3.1, autorizat de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
• absolventa 2009 a cursului de calificare in profesia "Administrator imobile - property manager”, cod COR 5121.2.3, autorizat de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
• Studii universitare: Universitatea “Vasile Alecsandri” – Facultatea de Stiinte Economice Bacau- specializarea Marketing – promotie 2004

Realizam rapoarte de evaluare pentru stabilirea valorii de impozitare conform noului cod fiscal, pentru proprietatile imobiliare situate in raza judetului BACAU, dar si in alte localitati din tara.

Poti solicita un raport de evaluare direct la numarul de telefon: 0757.066.066, sau transmite cererea ta la e-mail: evaluari@emirra.ro

valoarea impozabila 2019, evaluare pentru impozitare, valoare de impozitare 2019, evaluator anevar, evaluator anevar, evaluatori anevar, raport evaluare pentru impozitare, reevaluare cladiri persoane juridice 2019, termen depunere raport evaluare cladiri 2019, reevaluare cladiri 3 ani, evaluarea cladirilor pentru impozitare 2019, raport evaluare cladire, gev 500, raport evaluare pentru impozitare 2019

Casa de vanzare Bacau Margineni - Listare Exclusiva [VIDEO]